Duszpasterze


Proboszcz

Ks. mgr Tadeusz Pasek studia seminaryjne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1991roku z rąk bpa Ignacego Tokarczuka. Jako wikariusz pracował w Tarnowskiej Woli, Trześni, Połańcu, Annopolu, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2010 roku został mianowany proboszczem parafii w Kłyżowie.

 

Pomoc duszpasterska

Ks. dr Tomasz Orzeł pochodzi z parafii św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1998 roku z rąk bp. Wacława Świerzawskiego. Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora Szkoły Katolickiej w Stalowej Woli. Od 1 lutego 2017 roku pełni również posługę pomocy duszpasterskiej w Kłyżowie.

 

Poprzednicy

Ksiądz kanonik Andrzej Sekulski - (10 X 1934 - 7 X 2014)

Urodził się 10 października 1934 roku w Rudniku nad Sanem. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1953 roku. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1953-1959) dnia 5 czerwca 1959 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Bardy. Jako wikariusz pracował w Trześni, Pysznicy, Jaśle, Dukli, Strzyżowie, Pysznicy. Proboszczem w Kłyżowie został w 1974 roku. Dzieło jego życia – przy współpracy z parafianami – to stworzenie parafii, wybudowanie kościoła, plebanii, utworzenie cmentarza i wiele innych inicjatyw duszpasterskich i społecznych.
W 1997 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli.

Odszedł do Pana 7 października 2014 roku. W dniu 11 października został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kłyżowie.

 

Ks. dr Krzysztof Kida

Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. W 2003 r. obronił pracę doktorską na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2003 do 2010 sprawował urząd administratora, a następnie proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana Kolbe w Kłyżowie. Był pracownikiem Kurii Biskupiej w Sandomierzu.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku jest proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli i dziekanem dekanatu stalowowolskiego. Jest wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.