Pogrzeb


Gdy utraciliśmy bliską nam osobę:

 • Rodzina powiadamia proboszcza, natomiast bijące dzwony na „Anioł Pański” przekazują informację całej parafii o śmierci kogoś spośród naszej wspólnoty,
 • Rodzina ustala ze swoim proboszczem godzinę i przebieg ceremonii pogrzebowej. Dopiero potem zajmuje się dalszymi sprawami związanymi z pochówkiem / grób / organista / kościelny,
 • Wymagane dokumenty to:
  - akt zgonu (z USC), 
  - zaświadczenie o przyjęciu sakramentów św. (od kapelana szpitala lub duszpasterza parafii), 
  - jeżeli osoba zmarła jest z innej parafii, potrzebna jest pisemna zgoda ks. proboszcza tamtej parafii,

Warto pamiętać, że:

 • Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św. jest nieocenionym darem dla zmarłego.
 • W czasie procesji na cmentarz modlimy się i śpiewamy pieśni żałobne. Staramy się zachować powagę w czasie pogrzebu i nie rozmawiać w trakcie procesji żałobnej.

Również po pogrzebie możemy zmarłym zapewnić pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

 • Msza św. w rocznicę śmierci, z okazji dnia imienin.
 • Modlitwy wypominkowe w listopadzie.
 • Msze św. gregoriańskie.