Pierwsza Komunia Święta


Ważne informacje dla rodziców:

Dziecko przystępuje do I Komunii Św. w swojej parafii.

Jeżeli dziecko należy do innej parafii i chce pójść do I Komunii Św. ze swoją klasą, to rodzice muszą poprosić proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody.

– Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament Chrztu Św. w innej parafii niż parafia w Kłyżowie, zobowiązani są przedłożyć świadectwo chrztu dziecka ( najlepiej na początku nowego roku szkolnego)

– Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym osobiście ks. proboszcza.

– W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia w Eucharystii.

– W ramach lekcji religii dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania.

– Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w miarę możliwości w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj).

– Przypominamy, że w naszej parafii obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych, (chodzi o możliwość wykorzystania strojów z poprzednich lat).