Małżeństwo


Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, której fundamentem jest miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu.
Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest Sakramentem do którego kandydaci powinni dobrze się przygotować. To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

Sakrament małżeństwa w naszej parafii może zawrzeć osoba faktycznie zamieszkała na terenie naszej parafii. Pary spoza muszą mieć zgodę swojego proboszcza. Narzeczeni mieszkający za granicą formalności załatwiają na miejscu, tam gdzie chodzą do kościoła. Zaś w naszej parafii po wcześniejszym ustaleniu terminu, udzielana jest sama ceremonia ślubna.

Narzeczeni powinni uwzględnić następujące sprawy:

 1. Rezerwację terminu dokonujemy kilka miesięcy przed ślubem, najlepiej na początku roku kalendarzowego. W razie rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić o tym kancelarię parafialną. Można to uczynić razem lub pojedynczo. Z reguły ksiądz wtedy pyta o to, czy jest się bierzmowanym i czy ma się kurs przedmałżeński. Jeżeli nie – należy to niezwłocznie uzupełnić.
 2. Trzy miesiące przed ślubem przychodzimy do kancelarii i umawiamy się na spotkanie celem spisania protokołu przedślubnego.
  Do kancelarii parafialnej zgłaszają się obydwoje narzeczeni. Jedna i druga strona musi złożyć oświadczenie o dobrowolności i osobistej decyzji zawarcia małżeństwa i złożyć właściwe podpisy. Nie może tego zrobić ktoś inny.
 3. Spisanie protokołu przedślubnego - przynosimy następujące dokumenty
  Świadectwo chrztu – z parafii gdzie byliśmy ochrzczeni (świadectwo chrztu jest ważne 6 miesięcy)
  Świadectwo bierzmowania – jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o sakramencie bierzmowania, należy dodatkowo wziąć zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, gdzie odbyło się bierzmowanie
  Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego – (ważne 6 miesiące)
  Ostatnie świadectwo szkolne ze stopniem z religii
  Dowody osobiste
  Dane świadków spisane z dowodu – imiona, nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania
  Świadectwo kursu przedmałżeńskiego.
 4. Po spisaniu protokołu wypisywane są zapowiedzi.
  W naszej parafii są odczytane w niedzielę po mszy św. o godz. 8.00; osoba spoza parafii otrzymuje je w formie wypełnionej kartki i zanosi je do swojej parafii. Po ich wygłoszeniu dostarcza ją z powrotem do nas.
  – Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi. Pierwsza spowiedź jest po spisaniu protokołu (zachęca się, aby była to spowiedź generalna, tzn. z całego życia). Druga tuż przed ślubem
  – Narzeczeni mają obowiązek odbycia trzech nauk w poradni życia rodzinnego ( np. w którejś z parafii w Stalowej Woli)
  – Zamawiamy organistę i prosimy kościelnego o przygotowanie kościoła, uzgadniamy sprawę kwiatów i dekoracji.
 5. Tydzień przed ślubem w kancelarii parafialnej jest spotkanie celem omówienia szczegółów. Osoby spoza parafii przynoszą świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Omawia się ceremonię.
 6. Piętnaście minut przed ślubem:
  – Narzeczeni ze świadkami przychodzą do zakrystii i składają ostatnie podpisy
  – Świadkowie przynoszą dowody osobiste
  – Narzeczeni przekazują kartki od spowiedzi i obrączki.

Ważne informacje:
– zdjęcia i nagrywanie filmu mogą wykonywać osoby mające odpowiednie zezwolenie z Kurii
– w trosce o estetykę nie sypiemy confetti w kościele ani na schodach przed kościołem.