Chrzest


Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego, stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi i jesteśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. O chrzest dla swoich dzieci proszą rodzice dając gwarancję, że będą wychowywać swoje dziecko według zasad wiary katolickiej.

Chrzest zgłaszamy co najmniej miesiąc wcześniej. Zgłoszenia dziecka do chrztu mogą dokonać tylko rodzice (przynajmniej jedno z rodziców), którzy faktycznie mieszkają na terenie naszej parafii, zameldowanie nie ma znaczenia. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii lub za granicą, to mogą zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą ks. proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice lub księdza z parafii za granicą.

Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka z USC oraz należy mieć dane chrzestnych: imię i nazwisko, adres oraz wiek.

Jeśli ojciec chrzestny lub matka chrzestna są z innej parafii, wówczas mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej.

Zgodnie z Prawem kanonicznym bycie chrzestnym to ogromna odpowiedzialność, dlatego nie powinna się tego obowiązku podejmować przypadkowa osoba.                           

Ojcem (matką) chrzestnym dziecka może być osoba, która już przyjęła sakrament bierzmowania, wierząca i praktykująca, ponieważ podczas sakramentu chrztu przyjmuje na siebie obowiązek pomagania rodzicom w religijnym wychowaniu dziecka.

W związku z tym nie mogą być rodzicami chrzestnymi:

  • Niewierzący czy osoby innej wiary,
  • Osoby niepraktykujące,
  • Żyjący w związku cywilnym lub bez żadnego ślubu,
  • Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
  • Prowadzący gorszący tryb życia,
  • Młodzież szkolna nieuczęszczająca na katechezę.

Przed chrztem dziecka rodzice, chrzestni oraz inni członkowie rodziny powinni przystąpić do sakramentu pokuty, aby w pełni uczestniczyć w liturgii chrzcielnej.

Chrzest udzielany jest w naszej parafii w niedzielę podczas mszy św. o godz. 11.00 a ustalenie terminu katechezy chrzcielnej odbywa się wcześniej.