Historia parafii


Dekretem biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka parafia w Kłyżowie p.w. Wniebowzięcia NMP oraz św. Maksymiliana Kolbego została erygowana w 1974 roku. Wydzielona została z parafii w Pysznicy.

Wcześniej mieszkańcy chodzili do kościoła ok. 7 km.  Ta znaczna odległość w połączeniu z trudnościami, które występowały w zimie utrudniały życie religijne. Mieszkańcy postanowili wynająć lokal jako punkt katechetyczny do którego przyjeżdżał ksiądz. Władze nałożyły karę na właścicielkę wynajętego pomieszczenia. Został wynajęty kolejny punkt katechetyczny, gdzie dzieci mogły korzystać z lekcji religii. Również część domu przerobiono na kaplicę. Gdy wszystko było gotowe zaproszono biskupa, który 3 maja 1973 r. dokonał jej poświęcenia. Wówczas ks. Andrzej Sekulski zamieszkał w Kłyżowie i msze św. były odprawiane codziennie a dzieci korzystały z katechizacji na miejscu. Nowe dzwony zostały poświęcone w 1978 roku.

Wybudowano plebanię pomimo wielu trudności ze strony ówczesnych władz. W roku 1980 rozpoczęto budowę kościoła według projektu mgr inż. arch. Romana Orlewskiego z Rzeszowa i trwała ona dwa lata. Z czasem wystrój kościoła był wzbogacany, trwały prace wykończeniowe. W 1985 roku została położona polichromia, której autorem jest prof. Bolesław Oleszko z Krakowa. Wstawiono również witraże.

W dniu 17 października 1999 roku kościół został poświęcony przez biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego. W roku 2007 przeprowadzono renowację polichromii, posadzki, drogi krzyżowej, wykonano odwodnienie świątyni. W roku 2011 odnowiono ogrodzenie na palcu kościelnym. Cmentarz został powiększony i wykonano nowe ogrodzenie. Zakupiono także nowe organy do kościoła.

Parafia posiada akta parafialne od 1974 roku.

Odpusty

Uroczystość Wniebowzięcia NMP ( 15 sierpnia )

Wspomnienie świętego Maksymiliana ( 14 sierpnia )

Do parafii należą

Kłyżów,  Pysznica – ul. Wolności ( nr 1-76 ), ul. Krótka, ul. Piaskowa, ul. Sportowa ( część ) oraz Zasanie ( nr 1 - 4 )