POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE SZTANDARU


Wydarzenie uroczyste i bardzo ważne dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie i dla parafii odbyło się we wtorek 30 kwietnia 2019 r. Poświęcenie i przekazanie sztandaru szkole dokonuje się nie co pewien czas ale raz i już zostaje on zapisany w społeczności szkolnej jako symbol i znak wskazujący na patrona szkoły. Kardynał Stefan Wyszyński zachęca nas do życia, pracy, nauki oraz poświęcania swojego życia dla rzeczy pięknych i wspaniałych. Jego słowa: „Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów” niech nas motywują do odwagi w dobrym.

O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Adam Kopeć Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego jako delegat ks. biskupa. Po poświęceniu sztandaru i zakończonej mszy św. nastąpił przemarsz wszystkich do szkoły, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru Pani Dyrektor a następnie uczniom. Piękna część artystyczna pokazała jak wiele jest talentów i zdolności wśród młodego pokolenia. Uczniowie złożyli ślubowanie.

Słowa wyśpiewane przez absolwentkę szkoły w Kłyżowie wzbudzają wiele refleksji:

Ja to mam szczęście,
że w tym momencie
żyć mi przyszło, w kraju nad Wisłą ...

Galeria