ALLELUJA, JEZUS ŻYJE!


Radość ze Zmartwychwstania Pana niech napełnia Wasze serca i ogarnia Wasze rodziny.

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana ukazuje piękno wiecznego życia bez zła, grzechu i nienawiści.

życzą

ks. Tadeusz Pasek
ks. Tomasz Orzeł

Przez świąteczne spotkania niech prowadzą nas słowa św. Matki Teresy z Kalkuty:

„Nie dopuść do tego, by ludzie po spotkaniu z tobą nie odchodzili choć trochę szczęśliwsi”. 

Galeria