Nowi ministranci


Dzień 24 listopada 2018 r. zapisał się mocno w życiu pięciu chłopców z naszej parafii. Po długim przygotowaniu zostali uroczyście przyjęci do grona ministrantów. Do tej zaszczytnej funkcji zostali dopuszczeni przez ks. Józefa Rainera i proboszcza ks. Tadeusza Paska. Ks. Józef Rainer, obecnie proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli, jest naszym rodakiem i należy to tych, którzy byli pierwszymi ministrantami w naszej parafii. Wspominał swoje lata ministranckiej służby przy ołtarzu i nowym ministrantom życzył długiej i owocnej służby Panu Bogu.

Galeria